Publicado el 01/06/2010 en Formularios > MATERIAS > ADMINISTRATIVO > 9. DEPORTIVO > Baleares > AUTORIZACIONES

Autorización apertura_funcionamiento centro lucrativo actividades subacuáticas 

101378684cbf2-d35e-4a2e-855d-aa51be03f8c90                                                                SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ O RENOVACIÓ PER A L’OBERTURA / FUNCIONAMENT D’UN CENTRE LUCRATIU D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES  (Annex I del Decret 40/2007, de 13 d’abril, pel qual es regula el busseig esportiu i recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears).   Sr./a  …………………………………………………………………   amb  document nacional d’identitat número ………………………………………, en representació de l’entitat ……………………………………………

El resto del contenido es exclusivo para suscriptores
Inicie sesión si usted ya es suscriptor o  si aún no lo es Suscríbase aquí
Por tan solo 9,9€/mes (IVA no incluido)

Logo Header Menu
Right Menu Icon