Publicado el 01/06/2010 en Formularios > MATERIAS > ADMINISTRATIVO > 9. DEPORTIVO > Cataluña > Adequació dels clubs i entitats esportius al Decret 215/2008, de 4 de novembre (lleure i federats)

Certificat adaptació dels Estatuts 

CERTIFICAT ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS   _____________________________________ secretari/a de la junta directiva del club esportiu denominat _____________________________________________________,       CERTIFICO:     Que en l’assemblea general extraordinària de socis, realitzada en data ______________________ s’ha pres l’acord d’adaptar els estatuts del club a les previsions del Decret 215/2008, de 4 de novembre, tot modificant els articles,…

El resto del contenido es exclusivo para suscriptores
Inicie sesión si usted ya es suscriptor o  si aún no lo es Suscríbase aquí
Por tan solo 8€/mes

Logo Header Menu
Right Menu Icon