Publicado el 01/06/2010 en Formularios > MATERIAS > ADMINISTRATIVO > 9. DEPORTIVO > Cataluña > Certificat de l’assemblea general de l’entitat i aprovació dels estatuts i d’altres acords

Certificat aprovació estatuts 

CERTIFICAT APROVACIÓ ESTATUTS   En/Na __________________________ com a           secretari/a de l’entitat ________________________________       CERTIFICO:     Que en Assemblea General __________________ de socis realitzada el dia   de  de   es va prendre el següent acord per la   majoria estatutàriament establerta:                     I perquè…

El resto del contenido es exclusivo para suscriptores
Inicie sesión si usted ya es suscriptor o  si aún no lo es Suscríbase aquí
Por tan solo 8€/mes

Logo Header Menu
Right Menu Icon