Publicado el 02/06/2010 en Formularios > ESPECIALIDADES > DEPORTIVO > CATALUÑA > Certificat de l’assemblea general de l’entitat i aprovació dels estatuts i d’altres acords

Certificat i relació 

CERTIFICAT I RELACIÓ   En/Na __________________ com a      secretari/a de l’entitat ___________________________________________         CERTIFICO:         Que en Assemblea General __________________ de socis realitzada el dia de  de   van ser aprovats els Estatuts de l’entitat.                   I perquè així consti als efectes…

El resto del contenido es exclusivo para suscriptores
Inicie sesión si usted ya es suscriptor o  si aún no lo es Suscríbase aquí
Por tan solo 9,9€/mes (IVA no incluido)

Logo Header Menu
Right Menu Icon