Publicado el 02/06/2010 en Formularios > ESPECIALIDADES > DEPORTIVO > CATALUÑA > Sol·licitud d'inscripció d'un club o associació esportiva (federat)

Estatuts entitat deportiva 

ESTATUTS D’ENTITAT ESPORTIVA(f)                                                                                                                                                                CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS   Article 1 El/La/L’___________________________________________________________________ és una entitat privada constituïda en data _____________________________, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre. L’activitat…

El resto del contenido es exclusivo para suscriptores
Inicie sesión si usted ya es suscriptor o  si aún no lo es Suscríbase aquí
Por tan solo 8€/mes

Logo Header Menu
Right Menu Icon