Publicado el 01/06/2010 en Formularios > MATERIAS > ADMINISTRATIVO > 9. DEPORTIVO > Cataluña > Sol·licitud d'inscripció d'un club o associació esportiva (lleure)

Estatuts entitat esportiva 

ESTATUTS D’ENTITAT ESPORTIVA (lleure)                                                                                                                                                                CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS   Article 1 El/La/L’________________________________________________________________________ és una entitat privada constituïda en data _____________________________, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre….

El resto del contenido es exclusivo para suscriptores
Inicie sesión si usted ya es suscriptor o  si aún no lo es Suscríbase aquí
Por tan solo 9,9€/mes (IVA no incluido)

Economist & Jurist